Kurs og verktøy

 

Vi har mange års erfaring med integrering, mentoring, mangfold og Appreciative Inquiry. Gjennom dette har vi opparbeidet oss kunnskap og erfaringer vi ønsker å dele med deg! Vi tilbyr interaktive kurs, workshops og rådgivning basert på dine behov og ønsker.

 

KONTAKT

KONTAKT

A44Q9150.jpg

Lisa Cooper

 

E-post:

lisa@catalysts.no

BEBBEN.JPG
DSC_1485.jpg

Mentoring

 

Hvis du ønsker å starte et mentorprogram eller lære mer om mentoring, kan Catalysts veilede deg i oppstart av et internt program eller utdanne nøkkelansatte til i mentoring. 

Gjennom kurset vil deltakerne få innsikt i de bestepraksis innen mentoring og få konkrete verktøy som kan brukes til å hjelpe mentee. 

Standard innhold:

 • Mentoring vs. Coaching

 • Hvorfor trenger vi en mentor?

 • Hva gjor de beste mentorer?

 • Struktur på mentormøtene - oppstart checklist 

 • Best practices innen mentoring

 • Catalysts styrkebasert metode 

 • Gode spørsmål 

Styrkekort

 

Det å være bevisst på det du er god på gir mestring, energi og bidrar til lykke og produktivitet på arbeidsplassen. 

Catalysts har utviklet styrkekort til deltagere i mentorprogrammet. Formålet med Catalysts styrkekort er å hjelpe deltakerne å identifisere og utvikle sine styrker. Metodologien er basert på Seligman og Peterson (2004).

I et skreddersydd workshop eller kurs kan Catalysts hjelpe din virksomhet, lag eller avdeling å bli bedre kjent, og skape økt bevissthet rundt de ressursene man har i laget på en effektiv måte. 

Mangfold

 

Catalysts har lenge jobbet med mangfold og mangfoldsledelse og har bred kunnskap og kompetanse på området. Vi kan sette sammen kurs etter spesifikke behov.

 • Definisjon av mangfold

 • Fakta, forskning og myter om mangfold 

 • Rekruttering for mangfold

 • Ubevisste fordommer

 • Antagelser, Sterotypier, Fordommer og Diskriminering

Positiv psykologi /Appreciative Inquiry (AI)

 

Catalysts bruker positiv psykologi /AI i mentorprogrammet som rammeverk for å hjelpe mentorer med å finne frem til, utvikle og utløse potensialet til hver enkelt deltaker.

AI er opprinnelig organisasjonssteoretisk og er bygget på ideen at et overfokus på "problemløsning" ofte hindrer diskusjonen om nye organisasjonsmodeller og reduserer motivasjonen til ansatte. I stedet skaper et positivt fokus på styrker mulighetsrom, anerkjennelse og innsatsvilje.