Bedriftsprogrammer

 

I vårt bedriftsprogram engasjerer vi ansatte i din virksomhet som mentorer for personer med minoritetsbakgrunn på grunnskole, videregående skole eller i høyere utdanning. Vi inviterer Catalysts-mentees en gang i måneden til din virksomhet, der de møter sine mentorer. Der skapes relasjoner, kunnskap deles og dype samtaler pågår. Sammen setter mentorparene et mål for menteen og plan for gjennomføring. Forskning viser at unge personer med en mentor har større sannsynlighet for å lykkes med skole og karriere, bidra i lokalsamfunnet og i fremtiden bli en mentor selv! Programmet varer i seks måneder og målgruppen tilpasses etter virksomhetens fokus. Vi har samarbeidet med en rekke bedrifter som ønsker å jobbe systematisk med mangfold, gi sine ansatte en meningsfull rolle og ta et samfunnsanvar.

En mangfoldig og inkluderende arbeidsplass er mer produktiv, innovativ og skaper mer trivsel. Selskaper som investerer i mangfold er mer attraktive for jobbsøkere og får mer effektive ansatte. De blir også vurdert mer positivt i medarbeiderundersøkelser.

Appreciative Inquiry (AI) som tilnærming er basert på filosofien om å inspirere andre til å tro på seg selv og sine evner. Å fokusere på videreutvikling av det vi er gode til bidrar til utvikling, motivasjon og mestring. Ved bruk av en rekke ulike verktøy skal menteene i samarbeid med sine mentorer løfte frem og synliggjøre sine styrker og ressurser og dermed oppnå innsikt i å bruke dette som en katalysator for endring og utvikling.

Engasjer ansatte i en meningsfull rolle

Med mentorprogrammet kan man gi tilbake til lokalsamfunnet og bidra positivt til et mer bærekraftig samfunn. Sammen bidrar vi til flere av FNs bærekraftsmål.

KONTAKT

Screenshot 2019-09-19 at 14.11.55.png

Navnit Kaur

navnit@catalysts.no

Bergen

1299.jpg

Magne Jakobsen

magne@catalysts.no

Oslo

Mål-1-RGB.png
M+Ñl-4-RGB.jpg
M+Ñl-8-RGB.jpg
Mal 10.png
M+Ñl-17-RGB.jpg

Våre undersøkelser viser at mentorene utvikler nyttige egenskaper i for et mentorprogram, på en arbeidsplass og i sosiale relasjoner.

  • 95% opplever positiv effekt på deres evner til å identifisere andre menneskers styrker.

  • 91% av oppgir at programmet har hatt en positiv effekt på deres evner til å motivere andre

  • 77% opplever en positiv effekt på deres evner til å jobbe effektivt med mennesker med annen personlig bakgrunn enn dem selv

  • 73% oppgir at deltakelse har gjort dem mer bevisst sine fordommer og antagelser om andre mennesker.

Ønsker du mer info på e-post? 

Takk!

Våre bedriftsprogrammer

BEBBEN.JPG
Screenshot 2019-09-09 at 12.07.16.png

Storebrand

 

I 2017 lanserte vi vårt første bedriftsprogram med Storebrand. 12 ansatte fra Storebrands hovedkontor på Lysaker ble mentorer for 12 ungdommer på Nadderud VGS. Ungdommene kommer fra en rekke ulike land, og har kort botid i Norge. Vi opplevde en voldsom interesse blant Storebrands ansatte om å bli mentorer, og vi fulgte opp med et nytt kull høsten 2018, med mentorpar fra Storebrand og Nadderud.

Masa og Monica

EY

Vårt mentorprogram hos EY gikk av stabelen i januar 2019. Ansatte fra EY´s hovedkontor i Bjørvika i Oslo ble koblet opp med ungdommer med kort botid i Norge fra Hersleb VGS og Oslo Handelsgymnasium.Mentorene jobber som konsulenter innen blant annet økonomi og finans, IT og jus og hadde mye å dele med ungdommene.

Mustafa og Lene

NRK​

I januar 2019 inviterte vi ungdommer fra Nadderud VGS, Hersleb VGS og Oslo Handelsgymnasium til NRK´s hovedkontor på Majorstua i Oslo for å møte sine mentorer. NRK stilte med 12 erfarne ledere, innenfor blant annet nyhetsdivisjonen, drama, kultur, HR og annet, som mentorer for ungdommene. Tiltaket er en del av NRK´s mangfoldsstrategi.

Nordic Choice Hotels

Ungdommer fra Hersleb VGS fikk våren 2019 delta i vårt mentorprogram hos Nordic Choice Hotels på Frogner i Oslo. Mentorene jobber med regnskap, salg og HR på hovedkontoret, og åpnet dørene for spente ungdommer! Mentorene jobber med HR, kundeservice, regnskap og ledelse og ga ungdommene et innblikk i hotellbransjen.

NRK kull 1
Riyan og Amie

“Jeg følte meg tryggere og hadde mer tro på meg selv etter å ha vært med i mentorprogrammet” - Masa, 17, Storebrand kull 2

“Det var svært givende å være mentor. Vi jobbet med fremtiden og jeg fikk innsikt i hennes hverdag” - Monica, Storebrand kull 2

“Metodikken med appreciative inquiry og dialogen med mentee er en glimrende anledning til å lære og bidra gjensidig” - NRK mentor