top of page

- Oslo er den første miljøhovedstaden som har et mentorprogram

Oslo er Europas miljøhovedstad i 2019. Derfor står bærekraft på agendaen i Oslo European Green Capital Mentoring Program, i regi av Oslo Business Region.

MENTORSAMLING: Catalysts forbereder mentorene som skal følge sine mentees over tid.

Programmet har som ambisjon å skape et nettverk med mentees som ønsker å skalere opp deres oppstartsbedrifter, diskutere ideer og få karriereråd med mentorer som arbeider og har erfaring med bærekraft i næringslivet. Sammen skal mentorparene utforske ideer og klekke ut planer og strategier for å skape positiv endring og en mer bærekraftig fremtid.

Catalysts fikk gleden av å strukturere og gjennomføre opplæring for deltagere. Sammen med mentorer og mentees hver for seg gikk vi gjennom beste praksis for mentoring, forventninger, mål og struktur for programmet og gode spørsmål å stille basert på den styrkebaserte metoden vi bruker i Catalysts, Appreciative Inquiry. AI handler om å bygge videre på våre styrker for å utvikle oss raskere. I mentoring er spørsmål vårt viktigste verktøy, og gode spørsmål kan langt på vei lede til positiv endring.

OSLO INNOVATION WEEK: Claire McAree er prosjektleder for mentorprogrammet og samlet alle mentorer og mentees under OIW.

- Oslo er den første Europeiske miljøhovedstaden som har et mentorprogram. Med en tidsramme på litt over 10 år på å nå våre utslippsmål er deling av kunnskap, nedturer og suksesser viktig for å få bærekraftig virksomhet til å vokse. Mentorprogrammet er en plattform for deling av slik kunnskap og erfaring. Catalysts har vært fundamentale for å bringe struktur og ekspertise til vårt program. De belyser viktigheten av mentoring og har guidet mentorer og mentees gjennom nyansene i mentorrelasjoner, sier Claire McAree, Senior Project Manager Oslo European Green Capital Business Program.

Vi takker for at vi fikk muligheten til å bidra, og ønsker alle deltakerne lykke til med sine mentorrelasjoner, ambisjoner og ideer!

Følg oss
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page