top of page

Kronprinsen på besøk hos Catalysts

.

Mandag den. 9 mars var vi heldige og få besøk av selveste Kronprinsen, noe som var en fin erfaring både for oss og for våre flotte ungdommer. Programmet for besøket bestod av en innsikt i Catalysts bakgrunn og forankring med gründer og daglig leder Lisa Cooper. Deretter fikk våre flotte ungdommer ta til ordet. Vi hadde ungdommer fra våre program som fortalte sin historie, som leste opp dikt og som sang. De fortalte om sine erfaringer med mentor og med programmet.

Kronprinsparets Fond ønsker å bidra til å fange opp unge mennesker som risikerer å falle utenfor, derfor samarbeider de til enhver tid med utvalgte prosjekter som alle har ambisjon om å gi unge nye arenaer å lykkes på. Prosjektene mottar økonomisk støtte, og blir del av et kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre.

Catalysts er en forening med spisskompetanse på mentorprogrammer for ungdom, mangfold og positiv psykologi. Vår visjon er å skape et mer inkluderende samfunn, én relasjon av gangen. Vi har 6 måneders mentorprogram for minoritetsungdom (15-30 år) med en styrkebasert tilnærming. Vi bruker faglige verktøy for å bidra til at ungdom identifiserer egne styrker og ressurser, setter mål og delmål for å oppnå sine drømmer, samt bygge gode sosiale relasjoner - viktige faktorer for å klare seg i samfunnet og bli godt integrert. Av den grunn har vi vært en del av Kronprinsparets fond siden 2019.

På programmet hadde vi en smakebit fra en av våre workshops med verktøyet mestringshistorie sammen med våre styrkekort. Det er en øvelse som i korte trekk går ut på å fortelle sin samtalepartner om en hendelse eller situasjon der man oppnådde noe man hadde jobbet for, et øyeblikk da man var stolt av seg selv og sitt arbeid. Så vil din samtalepartner med hjelp fra styrkekortene trekke frem de mest fremtredende styrkene du har vist i mestringshistorien. Under dette besøket satt Kronprinsen sammen med fire andre ungdommer og fortalte sin mestringshistorie og lyttet til deres historier, noe som gjorde et sterkt inntrykk hos ungdommene våre.

Vi vil gjerne dele flere detaljer om hva våre flotte ungdommer sa og gjorde under besøket av Kronprinsen, de var de ekte stjernene denne dagen. Følg med videre de neste ukene for å få et godt innblikk i vårt arbeid og våre fantastiske ungdommer!

Følg oss
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page