Mentoring

 

Ved å delta på våre mentorprogram får deltakerne økt sin sosiale kapital, styrket sin selvfølelse og blitt mer klare over sine styrker og muligheter. Dette er viktige faktorer for å fullføre et utdanningsløp. Sammen med sin mentor legger deltakerne en plan for hvordan de kan nå sine mål, ved å bruke sine styrker. Ungdommene får da både et mål å jobbe mot, og en plan for hvordan de skal nå dette målet.

 

En ungdom som fullfører videregående skole, sparer samfunnet for 30 000,- kr per år. Dette viser hvor viktig det er å investere i unge menneskers fremtid (Rambøll, 2019). Vi vet fra forskning at unge mennesker med en mentor har økt sannsynlighet for å fullføre skole og utdanning (SSB, 2017; Mentor, 2017).

 

Vi kobler ungdommer på videregående skoler med minoritetsbakgrunn sammen med mentorer, gjennom et seksmåneders mentorprogram.

KONTAKT

A44Q8527.jpg

Sarah M. Przedpelska

sarah@catalysts.no

Programdirektør

Våre mentorprogrammer

Ungdom - Frivilligprogrammet​

 

Frivillige mentorer rekrutteres fra lokalmiljøet og vi kobler dem med ungdom fra en av våre målgrupper. Mentor deler erfaringer og kunnskap om det norske samfunnet og egen karriere, og hjelper ungdommen med å sette seg et mål for fremtiden. Mentorene læres opp i teknikker for å identifisere ungdommenes styrker. Målet er å styrke ungdommenes selvfølelse for, fordi med en styrket selvfølelse er man bedre rustet til å fullføre VGS, utdanning og lignende.

Vi holder workshops om relevante temaer og Catalysts-modellen i løpet av programmet, og vi er godt etablert med frivilligprogrammer i Oslo, Akershus, Østfold og Hordaland. For mer info, ta kontakt med sarah@catalysts.no.

Oslo kull 4
BEBBEN.JPG

Bedriftsprogrammer

Vi samarbeider med bedrifter som ser fordelene av å engasjere sine ansatte i en meningsfull rolle og ta et samfunnsansvar i lokalsamfunnet. Bedriften stiller med mentorer og vi sørger for resten.

Mentorene får opplæring i mentoring og praktisk og relevant erfaring med mangfold, kultur og positiv psykologi. Vi jobber med bedrifter som ønsker økt fokus på mangfold, å ta et samfunnsansvar eller ønsker et prosjekt som engasjerer og inspirerer ansatte. Klikk her for mer info, eller ta kontakt med magne@catalysts.no.

NRK kull 1

OXLO mentorprogram​ - med Oslo Kommune

I samarbeid med Oslo Kommune har vi siden 2016 gjennomført mentorprogrammer med Oslo Xtra Large (OXLO). Programmet kobler masterstudenter med minoritetsbakgrunn med mentorer som jobber i kommunale virksomheter. Studentene får profesjonell og praktisk hjelp med masteroppgaven, og mulighet til å bidra i mindre prosjekter. Gjennom programmet får studenten verdifullt innsyn i hvordan det er å jobbe i kommunen. For mer info, ta kontakt med karina@catalysts.no.

OXLO kull 1

Styrket til arbeid - Med Fretex

 

Styrket til arbeid er et mentorprogram i samarbeid mellom Catalysts og Fretex. Programmet retter seg mot innvandrere med høyere utdanning, som får en karriereveileder og en mentor som vil hjelpe til på veien mot en arbeidsplass. Programmet fokuserer, som alle våre mentorprogrammer, på hvordan man kan identifisere sine styrker og nå sine mål og er en læringsarena for både mentor og mentee. For mer info, ta kontakt med sarah@catalysts.no.

Styrket til arbeid kull 1

"Teknikkene Catalysts har lært oss har hjulpet meg med å identifisere hva min mentor er god til og hvordan han kan utvikle seg. Jeg heier på han, stiller spørsmål og prøver å gjøre han trygg på sine valg og planer for fremtiden. Det er veldig givende å høre hans historie og finne ut hva han er god til."

- Terje, mentor frivilligprogram i Asker