top of page
Handshake

ARP- tjenester

Norge har fått ny HMS lov, Aktivitet- og redegjørelsesplikten, for å motvirke diskriminering i arbeidslivet.

Nå må alle arbeidsgivere med mer enn 50 ansatte følge en satt arbeidsprossess for å kartlegge forskjeller i organisasjonen, og det er forventet at alle gjør aktive og målbare tiltak mot diskriminering i rekruttering. Ved å oppfylle kravene til ARP-rapporteringen og de påfølgende aktivitetene kan dere nå ut på nye arenaer og marked med arbeidsforhold som tiltrekker seg de beste kandidatene.

ARP-tjenester

- Et samarbeid mellom Catalyst Technologies og Testhub Technologies

 

Vi har utviklet et tilbud for å hjelpe norske bedrifter overholde ny HMS lov.

Dette er en strukturert prosess for å få på plass en systematiske tiltak som gjør det enkelt å overholde loven.

 

Vi har lang erfaring i næringslivet og med mangfoldsarbeid. Vår metode er fagbasert og etterprøvbar.

Steg 1. Kartlegging

 

Her går vi sammen over nåsituasjon og tilpasser tilbudet etter kundens behov ved å analysere:

  • Rekruttering

  • Forfremmelse

  • Utviklingsmuligheter/opplæring

  • Tilrettelegging

  • Arbeidsmiljø 

Steg 2. Workshop

 

Her jobber vi sammen med de problemstillingene vi har identifisert i kartleggingsfasen. 

Målet er å lage en handlingsplan som er enkel å implementere. 

Steg 3. Tiltak / Verktøykasse

 

Kurs:

1.Kurs i mangfoldsledelse

2.Kurs i ubevisste holdninger/unconscious bias

3.Kurs i intervjuteknikk

 

Tiltak:

Mentoring 

Reverse mentoring - Ledere får en ung mentor med minoritetsbakgrunn

Internship-program

Utvikling av intervjuguide

System for blind screening ved rekruttering

CT logo_300x.png
Testhub-6.png

—  Inger Eline Romundgard, seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet

Forebyggende arbeid har kanskje ikke så høy status, men det handler om å ha et godt arbeidsmiljø og forhindre diskriminering og trakassering. Det koster mye mer når det brenner.

TEST

bottom of page