top of page
DSC07987.jpg

Kartlegging og strategiutvikling

Det er bred enighet om at en mangfoldig arbeidsstokk er bra for bedrifter. Produktivitet, innovasjon og kreativitet blir ofte fremhevet som viktige grunner for hvorfor man ønsker en mangfoldig arbeidsplass. Kanskje enda viktigere er det at vi tross alt lever i et flerkulturelt samfunn, og det skulle bare mangle at dette reflekteres på arbeidsplassen. Likevel er det ikke alltid så lett å vite hvordan man som arbeidsgiver kan sikre at man rekrutterer bredt, og at alle ansatte føler seg inkludert. 

 

Hvordan står det egentlig til med mangfold og inkludering på din arbeidsplass? Gjennom metoder som intervjuer, policy analyse, benchmarking, fokusgrupper og surveys, kan vi bistå din bedrift med å kartlegge hvilke tiltak dere har som fungerer godt, og hva dere kan jobbe enda mer med for å sikre at de ansatte føler seg inkludert. Etter kartleggingen kan vi bistå i å utvikle en mangfolds- og inkluderingsstrategi for hvordan bedriften kan jobbe langsiktig med å nå sine mål.

Våre ansatte har mastergrader innen organisasjonspsykologi, statsvitenskap og business, og sammen har vi flere års erfaring med kartlegging og strategiutvikling innen mangfold og inkludering. 

Vi tilpasser vårt tilbud etter ditt behov, og pris og tid på oppdraget vil variere avhengig av størrelsen på bedriften og oppdragets omfang. Kontakt oss for en uforpliktende prat og tilbud!

bottom of page