top of page
988A8910.JPG

Fagkompasset

Fagkompasset ble lansert som en pilot i perioden 2019 og 2020. Målgruppen er nykommere tilknyttet introduksjonsprogrammet med ønske om videreutdanning. Målet til mentorprogrammet er å støtte opp om nyankomne innvandreres deltakere i deres valg av høyere utdanning og styrke deres sosiale kapital. I piloteringen sto Catalysts for koordineringen, opplæringen av frivillige mentorer, og oppfølging av alle deltakere, mens Seksjon for Opptak ved UiO, sto for informasjonsmøter om samordna opptak til deltakere ved Rosenhoff VO og individuell studieveiledning for deltakere i pilotprogrammet. Effekten av programmet ble målt ved en survey om sosial kapital ved programmets begynnelse og slutt.

988A8949.JPG

I tillegg til å gjennomføre mentorprogram med studieveiledning, gjennomførte vi et lite forskningsprosjekt i samarbeid med NORCE, hvor vi gjorde en behovskartleggingsstudie med en klasse ved Rosenhoff VO. Kartleggingen var grunnlaget for utviklingen av mentorprogrammet. 

 

Basert på tilbakemeldingene vi har samlet fra deltakerne er menteene godt fornøyde med programmet. Den individuelle veiledning og mentorprogrammet ga deltakerne et tydelig bilde på hva deltakerne skulle gjøre fremover og flere ga uttrykk for at de gjennom programmet fikk informasjon de hadde et stort behov for. En deltaker sa blant annet at han hadde fått tilbake håpet for fremtiden. Denne deltakeren kom senere inn på ønsket utdanning ved UiO, noe han delvis tilskrev deltakelsen i programmet og oppfølging fra mentor. Prosjektet ønskes derfor videreført i fremtiden.

FRA DELTAKERE

—  Mentee, Fagkompasset

“Nå har jeg fått håpet tilbake for å kunne jobbe med noe jeg virkelig ønsker i Norge og håpet generelt i livet. Håpet er alt. Håpet har vært borte i nesten to år, etter jeg har sett på vennene mine som ikke får det til”.

bottom of page