top of page
stg1.jpg

Mentoring

Catalysts er en av Nordens fremste aktører innen mentoring. Vi har levert mentorprogrammer for ulike målgrupper og forsket på mentoring i flere år.

Mentoring_edited.png

MATCHING

MÅLSETTING

REKRUTTERING

01

02

03

EFFEKTMÅLING

04

Velge deltakere & analysere behov

Matche Mentorer & Mentees

Sette mål & starte reisen 

Oppfølgning, måle progresjon & effekt

Vi har erfaring fra arbeid med både ungdom og voksne i programmer med fokus på å øke selvtillit og sosial kapital for å hindre frafall og hjelpe ungdom ta gode valg. Vi har også utviklet programmer som støtter voksne kvalifisering til utdanning og arbeid. 

 

Catalysts mentorprogrammer er styrkebaserte og strukturerte, hvor en mentor, den mer erfarne og ofte eldre, er koblet sammen med en som har lyst til å utvikle seg. Forskning bekrefter at kvalitets- og evidensbaserte mentorprogram har sterke, positive effekter på deltakerne i en rekke personlige, akademiske og profesjonelle områder. Forskning innen resiliens har vist at en av topp tre helsebringende prosesser for en positiv utvikling er å ha tilgang til et ytre støtteapparat utenom familien som kan tilby råd og veiledning. Et faglig basert mentorprogram fungerer i praksis som et slikt ytre støtteapparat.


Alle våre programmer har faste programsteg og innhold, kalt Catalystsmetoden. Catalystsmetoden er utviklet basert på “best practises” for mentoring. Mentorprogrammene i Catalysts går over 6-9 måneder og er fokusert rundt temaer innenfor positiv psykologi, selvutvikling og mangfold.

bottom of page