Mentoring

Catalysts er Nordens fremste aktør innen mentoring! Vi har levert mentorprogrammer for mangfoldige målgrupper, forsket på mentoring, og etablert Nordic Mentoring Summit og Nordic Center for Evidence Based Mentoring for å fremme faglighet og samarbeid rundt mentoring i Norden. Vi har utviklet og gjennomført ulike mentoringprogrammer;

Mentoring_edited.png

MATCHING

MÅLSETTING

REKRUTTERING

01

02

03

EFFEKTMÅLING

04

Velge deltakere & analysere behov

Matche Mentorer & Mentees

Sette mål & starte reisen 

Oppfølgning, måle progresjon & effekt

Vi har erfaring fra arbeid med både ungdom og voksne i programmer med fokus på å øke selvtillit og sosial kapital for å hindre frafall og hjelpe ungdom ta gode valg. Vi har også utviklet programmer som støtter voksne kvalifisering til utdanning og arbeid. Våre  reverserte mentoring programmer har fokus på læring om underrepresenterte perspektiv, innovasjon og udekte behov. 

 

Catalysts mentorprogrammer er styrkebaserte og strukturerte, hvor en mentor, den mer erfarne og ofte eldre, er koblet sammen med en som har lyst til å utvikle seg. Forskning bekrefter at kvalitets- og evidensbaserte mentorprogram har sterke, positive effekter på deltakerne i en rekke personlige, akademiske og profesjonelle områder. Forskning innen resiliens har vist at en av topp tre helsebringende prosesser for en positiv utvikling er å ha tilgang til et ytre støtteapparat utenom familien som kan tilby råd og veiledning. Et faglig basert mentorprogram fungerer i praksis som et slikt ytre støtteapparat.


Alle våre programmer har faste programsteg og innhold, kalt Catalystsmetoden. Catalystsmetoden er utviklet basert på “best practises” for mentoring. Mentorprogrammene i Catalysts går over 6-9 måneder og er fokusert rundt temaer innenfor positiv psykologi, selvutvikling og mangfold.

Ungdomsprogram

Målet med programmet er å øke fullføringsgrad av videregående skole og øke deltakelse i høyere utdanning blant unge flyktninger og ungdommer med flerkulturell bakgrunn. 

Reverse Mentoring

Et nyttig verktøy for å øke kunnskap blant ledere og ansatte om ulike tema som mangfold, inkludering, digitalisering og generasjonsgap, samtidig som det er med på å øke nettverket til de yngre deltakerne

Fagkompasset

Et nyttig verktøy for å øke kunnskap blant ledere og ansatte om ulike tema som mangfold, inkludering, digitalisering og generasjonsgap, samtidig som det er med på å øke nettverket til de yngre deltakerne

Styrket til Arbeid

Programmet har som mål å føre til økt arbeidsinkludering for innvandrere med høyere utdanning. Deltakerne får en karriereveileder og en mentor som vil hjelpe til på veien mot en arbeidsplass.

Gruppementoring

Forskning viser at gruppeidentitet og -tilhørighet forsterker de positive effektene av mentoring. Mangfoldighet i tenkning og interaksjon økes ved at både mentees og mentor deler av refleksjoner og erfaringer.

Mentornettverk

Våre frivillige mentorer er nysgjerrige, lærelystne og ønsker å dele av sin erfaring. Ved å registrere deg i vårt mentornettverk får du mulighet til å delta på våre arrangementer, og til å være mentor i ett av mentorprogrammene våre.