top of page
111111.JPG

Mentorprogram for ungdom

 

 

 

 

 

Bedriftsprogrammet finansieres av samarbeidsbedriften, som også stiller kontorlokaler til disposisjon for samlinger i programmet. Bedrifter som har kjøpt program tidligere er blant annet NRK, Storebrand, EY, Nordic Choice og Høegh. 

 

En mentor som snakker norsk flytende har en stor mulighet til å påvirke integreringen av en ung person som har innvandret. Vi erfarer at det å lære norsk er et av de vanligste målene blant deltakere i programmet, i tillegg til veiledning for å koordinere utdanningsmuligheter og arbeidsmarkedet. En mentor kan både være en samtalepartner, men også en veileder til andre ressurser. Hjelp til å navigere offentlig transport, tjenester som bibliotek, fritidsarenaer og ungdomsprogrammer kan gi den unge adgang til tilbud som de ikke nødvendigvis vet om. En mentor blir sådan ikke bare en språkpartner, men kan også fungere som en kulturell oversetter der ungdommen lærer om kulturelle og sosiale normer. Med en ekstra støttespiller for å utvikle språk og kulturforståelse, er ungdommen bedre rustet til å møte det norske samfunnet.

Mona and Christoffer review.jpg

Catalysts har flere typer mentorordninger. Bedriftsprogrammets målgruppe er ungdom med flerkulturell bakgrunn, fortrinnsvis med kort botid i Norge. Det er vanligvis 10 mentorpar i programmet, som varer i en periode på ca. seks måneder. Bedriften rekrutterer mentorer blant sine ansatte, mens Catalysts rekrutterer mentees gjennom samarbeidsavtaler med videregående skoler i Oslo. Deretter har vi individuelle intervjuer med både mentees og mentorer, slik at vi kan matche mentorpar basert på felles interesser.

“Jeg snakker med mentor på WhatsApp og det var veldig hyggelig og snakke henne, jeg snakker ikke andre bare mentor. Vi snakket om hver uke, hun hjelper meg alt som hva jeg spurte henne”

—  Safia, Mentee

bottom of page