Styrket til Arbeid

Styrket til Arbeid er et samarbeidsprosjekt mellom Catalysts og Fretex som kombinerer mentoring med strukturert karriereveiledning. Prosjektet ble kjørt i Oslo i 2019 og i Bergen i 2020. Målgruppen for dette tiltaket er unge innvandrere med høyere utdanning fra høyskole eller universitet. Jobbkonsulenter fra Fretex gir deltakerne individuell karriereveiledning underveis i mentorforløpet mens mentorer støtter deltakere innen faglige og praktiske teamer. Mentorer rekrutteres med utgangspunkt i mentee sitt utdanningsområde og ønskede yrkesvei for å sørge for størst mulig relevans og støtte. 

IMG_8899.JPG

For mange som ankommer Norge med høyere utdannelse i bagasjen er veien til relevant arbeid lang. Så hva skal til for at unge innvandrere med høyere utdanning holder ut jobben med å få jobb? Styrket til arbeid er et mentorprogram i samarbeid mellom Catalysts og Fretex, deltakeren vil få en karriereveileder og en mentor som vil hjelpe deg på veien mot en arbeidsplass. 

 

Karriereveilederen vil jobbe med deltaker for å identifiser styrker og hjelpe mot deres mål. Mentor vil være personlig matchet med deltakeren, vil være nysgjerrig på deres kunnskap og vil dele relevant erfaring fra arbeidslivet sitt i Norge.

 

Det spesielle med dette mentorprogrammet er at det tar på alvor deltakernes behov for bistand i å manøvrere rundt i et fremmed arbeidsmarked, med andre koder og regler enn de kan være vant til fra hjemlandet. Gjennom programmet får jobbsøkerne tilgang til hver sin næringslivsmentor, som de både får støtte av, og deler sin kunnskap med. Videre får de karriereveiledning, tilgang til et omfattende nettverk, bistand til praktisk jobbsøk og støtte til jobbutvikling.

 

Ressurssterke innvandrere med formell kompetanse på plass opplever gjerne et behov for å tilpasse sin kompetanse til det norske markedet gjennom etter- og videreutdannelse som er spesielt vanskelig uten nettverk og veiledning. Begrensede norsk-kunnskaper er like fullt hovedgrunnen til at mange finner seg stående utenfor relevant arbeid.

 

Programmet har tidligere vært en suksess i Oslo, og kjøres i Bergen i 2020 og 2021 

"Often we are unsure of our strengths and goals. Being a mentee built my confidence in my strength and abilities. We all need someone who can believe in our potential"

—  Mentee, Styrket til Arbeid