top of page
988A8915.JPG

Ungdomsprogram

Programmenes målgruppe er flerkulturell ungdom, først og fremst med kort botid i Norge. Det er det første mentorprogrammet som ble gjennomført i Catalysts og er videreutviklet i foreningen. Menteene rekrutteres gjennom nettverk, sosiale medier og på videregående skoler. Gjennom kontaktpersoner på skoler avtales tidspunkt for informasjonsmøter på skolene, etterfulgt av individuelle intervjuer med potensielle mentees. Det er ofte 10 par i et program, og matching gjøres ut fra felles interesser mellom mentor og mentee. 

Vi har to typer ungdomsprogram. Et frivillig program, ofte finansiert gjennom kommunenes søknadsordninger. Mentorene er i dette tilfellet frivillige. Vi har også et ungdomsprogram i form av bedriftsprogram

 

En mentor som snakker norsk flytende har en stor mulighet til å påvirke integreringen av en ung person som har innvandret. I våre menteeintervjuer merker vi at et ønske om å lære språket er et av de hyppigste målene for deres deltagelse i programmet. En mentor kan både være en samtalepartner, men også en veileder til andre ressurser. Hjelp til å navigere offentlig transport, tjenester som bibliotek, fritidsarenaer og ungdomsprogrammer kan gi den unge adgang til tilbud som de ikke nødvendigvis vet om. En mentor blir sådan ikke bare en språkpartner, men kan også fungere som en kulturell oversetter der ungdommen lærer om kulturelle og sosiale normer. Med en ekstra støttespiller for å utvikle språk og kulturforståelse, er ungdommen bedre rustet til å møte det norske samfunnet.

“Jeg snakker med mentor på WhatsApp og det var veldig hyggelig og snakke henne, jeg snakker ikke andre bare mentor. Vi snakket om hver uke, hun hjelper meg alt som hva jeg spurte henne”

—  Safia, Mentee

bottom of page