988A8915.JPG

Ungdomsprogram

Programmenes målgruppe er flerkulturell ungdom, først og fremst med kort botid i Norge. Det er det første mentorprogrammet som ble gjennomført i Catalysts og er videreutviklet i foreningen. Menteene rekrutteres gjennom nettverk, sosiale medier og på videregående skoler. Gjennom kontaktpersoner på skoler avtales tidspunkt for informasjonsmøter på skolene, etterfulgt av individuelle intervjuer med potensielle mentees. Det er ofte 10 par i et program, og matching gjøres ut fra felles interesser mellom mentor og mentee. 

Vi har to typer ungdomsprogram. Et frivillig program, ofte finansiert gjennom kommunenes søknadsordninger. Mentorene er i dette tilfellet frivillige. Vi har også et ungdomsprogram i form av bedriftsprogram. Catalysts bedriftsprogrammer har mye til felles med frivillige programmene, men finansieres av samarbeidsbedriften. Bedriften rekrutterer mentorer internt og stiller kontorlokaler til disposisjon for samlinger i programmet. Bedrifter som har kjøpt program tidligere er blant annet NRK, Storebrand, EY, Nordic Choice og Høegh.

 

En mentor som snakker norsk flytende har en stor mulighet til å påvirke integreringen av en ung person som har innvandret. I våre menteeintervjuer merker vi at et ønske om å lære språket er et av de hyppigste målene for deres deltagelse i programmet. En mentor kan både være en samtalepartner, men også en veileder til andre ressurser. Hjelp til å navigere offentlig transport, tjenester som bibliotek, fritidsarenaer og ungdomsprogrammer kan gi den unge adgang til tilbud som de ikke nødvendigvis vet om. En mentor blir sådan ikke bare en språkpartner, men kan også fungere som en kulturell oversetter i en trygg relasjon der ungdommen kan lære om kulturelle og sosiale normer (Roffman, J. G., Suarez-Orozco, C., & Rhodes, J. E. 2002). Med en ekstra støttespiller for å utvikle språk og kulturforståelse, er ungdommen bedre rustet til å møte det norske samfunnet.

FRA DELTAKERE

—  Safia, Mentee

“Jeg snakker med mentor på WhatsApp og det var veldig hyggelig og snakke henne, jeg snakker ikke andre bare mentor. Vi snakket om hver uke, hun hjelper meg alt som hva jeg spurte henne”