top of page

 Resilience at work

DSC05655.jpg

Resiliency at work

Om prosjektet

I Norge utgjør unge med milde eller moderate helseproblemer (som angst og depresjon) den raskest voksende gruppen som benytter seg av sosialhjelp. Man ser at kun 65% av unge med minoritetsbakgrunn er i skole eller arbeid, mot 86% av etnisk norske ungdommer. Samtidig ser man en tendens til lavere sosial kapital blant ungdom med minoritetsbakgrunn.  

Prosjektet tar utgangspunkt i det nyeste innenfor eHelseforskning og eHelseverktøy, for å støtte minoritetsungdom, i tett samarbeid med Catalysts og Fretex, to foregangfigurer innen sosialt entreprenørskap. Et av hovedmålene med prosjektet er å styrke sosial kapital, som er assosiert med høyere sysselsetting, utdanning og bedre helse. I en sikker digital plattform kombinerer R@W tre hovedkomponenter: mentoring, verktøykasse med fokus på egne ressurser og mestring, samt et forum hvor ungdom kan kommunisere på en sikker og trygg måte.

R@W: 1) har innhold og funksjonalitet som forener forskningen på eHelse, organisasjonsutvikling og resiliens, 2) anvender progressiv teknologi og designtilnærming (deriblant spillaktig design) som kan fremme læring og engasjement blant brukerne, 3) fremmer kontakt med og forbindelser til majoritetssamfunnet.

Prosjektet vil vare over en periode på tre år og bli ledet av Avdeling for Digital Helseforskning (DIG) ved Oslo Universitetssykehus. Prosjektets samarbeidspartnere er Catalysts Technology, Fretex, NAV, Nasjonalt senter for e-Helseforskning, Halmstad Universitet i Sverige og NORCE-Samfunn.

Mål

Hovedmålet vårt er å skape en digital plattform som bidrar til å styrke sosial kapital og resiliens blant unge, nyankomne innvandrere. For å oppnå dette har det blitt utviklet fire arbeidspakker bestående av sekundære målsettinger og tilhørende forskningsspørsmål:

1) Utvikle et digital verktøy som forsterker verdien av mentoring både for unge mentees og mentorene deres.

2) Utvikle en “verktøykasse” med ressurser i R@W-plattformen, som kan engasjere de unge til å utvikle og forbedre evner og selvtillit.

3) Skape en arena som ungdommen opplever som trygg og engasjerende, hvor de kan støtte hverandre og mobilisere sine sosiale ressurser både på nett og i virkeligheten.

4) En pilottest for å kunne vurdere den helhetlige R@W-plattformen over en seksmånedersperiode, hvor man vektlegger fordeler og ulemper med hensyn til tilgjengelighet, gjennomførbarhet, brukeropplevelse og implementering, da også med fokus på plattformen som et sosialt entreprenørskap av og for unge.

Samarbeidspartnere

CT logo_300x.png
Nasjonalt-senter-for-e-helseforskning.png
norce.jpeg
helse-sor-ost_symbol.webp
bottom of page