top of page
DSC07458.jpg
DSC07458.jpg

Reverse mentoring

Høsten 2021 gjennomførte vi vår første runde med Reverse Mentoring med Deloitte Norge. Vi rekrutterte ti studenter med flerkulturell bakgrunn fra fagfelt som business, økonomi, juss, teknologi og sosialt arbeid, og matchet disse med ansatte og ledere i Deloitte. Mentorparene har fulgt et strukturert mentorprogram der de har diskutert problemstillinger og temaer innen mangfold og inkludering på arbeidsplassen.

SNOW_20211001_085123_617 (1).jpg

– One of the key insights I got from the mentoring program was during the session on perspective taking and unconscious bias. I learnt that we all have biases, it’s just a human fact. However, in the workplace this has a negative impact, as it can make people feel excluded which reduces their productivity.

Nyasha, mentor i reverse mentoring program.

Untitled.jpg

– What attracted me to apply to be a mentor in the reverse mentoring program with Catalysts and Deloitte was the opportunity to work with key decisionmakers in a company that has impact in our society, to create a diverse environment where everyone can succeed. 

 

Danat, mentor i reverse mentoring program.

8E693A92EEC3494F800D7256BC165002_edited_edited.jpg

– One of the reasons why I wanted to join the mentoring program was that I wanted to learn the individual perspectives of people in terms of diversity. The field is quite complex and it varies, and I have my own understanding of it. I’m interested in learning what others put weight on. 

Sean, mentor i reverse mentoring program.

Omvendt mentoring matcher yngre deltakere med flerkulturell bakgrunn med ledere og ansatte i en bedrift. I motsetning til tradisjonell mentoring, er det her den yngre som er mentor for den ofte eldre, mer erfarne, ansatte. Formålet med reverse mentoring er todelt: Ansatte i en bedrift øker sin kompetanse på mangfold og inkluderende lederskap, forutinntatte holdninger og hvordan bedriften kan tiltrekke og beholde ulike målgrupper av ansatte og kunder. Samtidig får mentoren verdifull innsikt i hvordan bedrifter i deres bransje arbeider, utvidet nettverk, og ikke minst muligheten til å være med å påvirke hvordan bedrifter arbeider med mangfold. Vi skreddersyr et program som er tilpasset behovene til den spesifikke bedriften. Omvendt mentoring skaper en gjensidig læringsprosess hos deltakere med ulike bakgrunner og er med på å skape “Diversity of thought”

tsorbo.jpg

– Jeg ser på meg selv som en relativt åpen person før dette mentorprogrammet. Likevel tror jeg at jeg kommer til å tenke mye mer på mangfold og inkludering i alt jeg gjør etter å ha deltatt på reverse mentoring programmet. Både i jobbsammenheng, når jeg f.eks. skal lede prosjektteam eller drive rekrutteringsarbeid, og i privatlivet når det kommer til f.ek.s nye foreldre i barnehage og skole som er annerledes enn meg selv. Jeg ser også at jeg har litt å gå på i forhold til å øke min kulturelle kompetanse, ved å oppsøke arenaer jeg kanskje vanligvis ikke ville oppsøkt for å både lære og erfare noe nytt. 

 

Trine Skalmerud, Senior Manager Finance & Performance  og Consulting, Mentee reverse Mentoring.

SAMARBEIDSPARTNERE
Diversitas_edited.jpg
IKEA_edited.jpg
norges_idrettsforbund_logo_edited.jpg
_edited.png
STOREBRAND.png
bottom of page