top of page

Vårt samfunnsoppdrag

Catalysts er en ideell organisasjon som jobber for å styrke positiv selvutvikling hos flerkulturelle unge og nykommere til samfunnet. Siden 2015 har vår kjerneaktivitet vært å utvikle, gjennomføre og støtte styrkebaserte mentorprogram. Videre søker vi å bidra til et økt mangfolds- og inkluderingsperspektiv og kompetanse hos private og statlige etater og bedrifter. 

A44Q7124.jpg

Visjon

Catalysts jobber for et mer inkluderende samfunn

                                         

       

- én relasjon av gangen.

Misjon

Bygge trygge relasjoner og økt selvfølelse som bidrar til at deltakere i våre målgrupper lykkes i utdanning og arbeid gjennom et styrkebasert mentorprogram.

Øke kompetanse i mangfold, positiv psykologi, og mentoring for et mer inkluderende samfunn.

For å illustrere vårt bidrag til et bærekraftig samfunn, tar vi utgangspunkt i FN´s bærekraftsmål som består av 17 områder verden må fokusere på for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Basert på Catalysts virksomhet er vårt bidrag hovedsakelig på den sosiale og økonomiske dimensjonen av bærekraft. Gjennom mentorprogrammene jobbes det primært med mål 1, 4, 8, 10 og 17. Sekundært bidrar vi til mål 5 og 11.

Samfunnsoppdrag

Mål-1-RGB.png
M+Ñl-4-RGB.jpg
ttttt.jpg
M+Ñl-8-RGB.jpg
Mal 10.png
1000000.jpg
M+Ñl-17-RGB.jpg
bottom of page