Vårt team

Styret

Styret har en viktig rolle i Catalysts og vi setter stor pris på å ha et styret som er mangfoldig, sammensatt og faglig kunnskapsrikt.