top of page
3T9A1325.jpg

Bedriftstjenester

Catalysts har lang erfaring innen mangfold og  inkluderingsarbeid. Vi har samarbeidet med ulike organisasjoner i næringslivet for å utvikle metoder som fungerer. Vi er opptatt av personlig og organisatorisk utvikling, og tror man kan gjøre en forskjell i samfunnet ved å starte med egen bedrift.

 

 

Vi tilbyr kurs, workshoper og støtte til utvikling og gjennomføring av mentorprogram. Workshopene og kursene er særlig relevant som tiltak for å sikre opprettholdelse av Aktivitets- og redegjørelsespliktene (ARP), som sikrer at norske bedrifter skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig med å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Dette gjøres ved å kartlegge, analysere, iverksette og redegjøre for tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Catalysts ekspertise ligger i mangfold, inkludering, styrkebasert psykologi og effektmål. Siden Catalysts ble grunnlagt i 2015 har vi gjennomført 40 programmer for å skape et mer inkluderende samfunn. Vi har i tillegg gjennomført konsulentoppdrag hos bedrifter og organisasjoner innen mangfold, ubevisste holdninger, positiv psykologi og inkluderende lederskap. Vi er opptatt av personlig og organisatorisk utvikling, og tror man kan gjøre en forskjell i samfunnet ved å starte med egen bedrift.

 

Vi tilbyr både standardiserte kurs, workshoper og støtte til utvikling og gjennomføring av mentorprogram, samt tilpassede opplegg til ditt formål. Workshopene og kursene er også særlig relevant som tiltak for å sikre opprettholdelse av Aktivitets- og redegjørelsespliktene (ARP), som sikrer at norske bedrifter skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig med å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Dette gjøres ved å kartlegge, analysere, iverksette og redegjøre for tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering. 

 

Noen av våre tidligere kunder er Yara, BI, Deloitte, Storebrand, Höegh, NRK, Amnesty Norge og Flyktninghjelpen (NRC).

bottom of page