3T9A1325.jpg

Konsulentvirksomhet

Catalysts ekspertise ligger i mangfold, inkludering, styrkebasert psykologi og effektmål.  Siden Catalysts ble grunnlagt i 2015 har vi gjennomført 40 programmer for å skape et mer inkluderende samfunn, vi har i tillegg gjennomført konsulentoppdrag hos bedrifter og organisasjoner innen mangfold, ubevisste holdninger, positiv psykologi og effektmål. Vi er opptatt av personlig og organisatorisk utvikling og tror på at ved å øke kunnskap og bevissthet omkring ubevisste holdninger og styrkene ved mangfold kan man bli med på å gjøre en forskjell i samfunnet, ved å starte med å gjøre en liten forskjell i sin egen bedrift eller organisasjon. 

 

Vi har jobbet med mangfold, likeverdighet og inkludering (DEI) og inkluderende lederskap i lang tid, og har bred kunnskap og kompetanse på området. Vi tilbyr både standardiserte kurs, workshoper og støtte til utvikling og gjennomføring av mentorprogram, samt tilpassede opplegg til ditt formål. Workshopene og kursene er også særlig relevant som tiltak for å sikre opprettholdelse av Aktivitets- og redegjørelsespliktene (ARP), som sikrer at norske bedrifter skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig med å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Dette gjøres ved å kartlegge, analysere, iverksette og redegjøre for tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering. 

 

Ta kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe deg! Vi priser våre tjenester basert på medgåtte timer eller pakkepriser. Den digitale tjenesten leveres med en pris per bruker i tillegg til oppstartskostnader.

Diversity, Equity & Inclusion

Ubevisste holdninger

Inkluderende ledelse

Mangfolds-rekruttering

Makt og privilegium