top of page

Del 1: Catalysts vil endre skolesystemet!


Catalysts er opptatt av å løfte frem mentoring i skolen da vi vet at effekten av mentoring er positiv (Oberoi, 2017). Det å bygge et mer inkluderende samfunn, én relasjon av gangen, er noe vi styrer etter, og vi mener at vi vil komme nærmere denne visjonen ved at mentoring blir introdusert i læreplanen. Læreplanen har vært på høring, og Catalysts har levert et høringssvar!

Utdanningsvalg er et fag i skolen som skal ruste elevene for valg relatert til videre utdanning og arbeidsliv. Vi er bekymret over at det ikke er lagt plass til at elevene skal kunne bruke forbilder som ikke er lærere til å ta disse valgene. Vi mener at å lære elevene nettverksbygging, viktigheten av nettverk, og samtidig introdusere dem for en mentor vil styrke elevene for å ta gode valg i fremtiden. Derfor har vi foreslått kompetansemål som omhandler dette i læreplanen for utdanningsvalg.

Vi har i tillegg til å svare gjennom direktoratets elektroniske høringssystem sendt et brev som tydeliggjør bakgrunnen for vårt syn. Du kan lese brevet her (pdf).

Følg oss
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page