top of page

Del 2: Catalysts vil endre skolesystemet!


I våre mentorprogram ønsker vi å øke selvfølelsen til ungdommene som er med. I tillegg bidrar vi til at ungdommene og deres mentorer forstår at mangfold er en ressurs. Vi ser at mentorene våre gjennom å samhandle med en ungdom med minoritetsbakgrunn, og ved å reflektere over sine erfaringer med individer som har minoritetsbakgrunn, får motbevist sine fordommer.

Vi ønsker at flere skal bli bevisst sine ubevisste fordommer gjennom å diskutere disse, og på den måten skape et mer inkluderende samfunn. Vi mener at dette burde være noe som gjøres på skolebenken som en del av elevenes dannelsesreise. I læreplanen for samunnskunnskap - fellesfag har vi derfor foreslått et kompetansemål som omhandler bevisstgjøring av elevenes egne antagelser, stereotypier, og fordommer. I tillegg til å reflektere over egne antagelser ønsker vi at elevene får mer kunnskap om diskriminering, da vi ønsker at de skal se sammenhengen mellom egne antagelser og diskriminering. Vi har derfor også foreslått kompetansemål som omhandler diskriminering, da vi mener at dette må få en større plass i læreplanen.

Vi har i tillegg til å svare gjennom direktoratets elektroniske høringssystem sendt et brev som tydeliggjør bakgrunnen for vårt syn. Du kan lese brevet her (pdf).

Følg oss
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page