top of page

Catalysts lanserer styrkefinner.no!

Styrkefinner.no er en nettside om styrker. Vi har laget denne nettsiden for å spre det styrkebaserte tankesettet og hjelpe folk bli oppmerksom sine positive egenskaper.

Catalysts styrkefinnerkort er en kortstokk med engelske og arabiske oversettelser, enkle beskrivelser og med flerkulturell kapital som en egen styrkekategori. Det er 27 kor

t som vi mener speiler mangfoldet blant ungdommene vi jobber med på en god måte.

Vi er nå stolte av å kunne gjøre disse kortene tilgjengelig for alle, ikke bare deltakere i våre mentorprogram. Styrkekortene er mulig å få tak i på Styrkefinner.no sammen med en rekke styrkebaserte metoder og generell informasjon om positiv psykologi.

Vi alle opplever nå store endringer i hverdagen som følge av COVID-19. For de som opplever sykdom selv eller blant familie og venner, og for de som permitteres eller blir sagt opp på grunn av stillstand i landet, har den siste måneden vært ekstra krevende. Vi blir hver dag fortalt at vi viser solidaritet og omtanke ved å holde fysisk avstand. På samme tid er det viktig at vi holder sammen og støtter hverandre. Og vi ser daglig hvordan folk handler selvoppofrende og viser omtanke for de som har det vanskelig. Opprettelsen av facebook-gruppene Oslo hjelper Oslo og Corona-hjelp Bergen og den enorme tilslutningen av medlemmer disse hjelpesidene har fått, er eksempler på folks villighet og ønske om å hjelpe.

Vi i Catalysts tror det er viktig at vi anerkjenner de verdiene som bringer frem alt det positive folk gjør og som vi ser særlig tydelig i denne tiden. I tillegg er det kanskje viktigere enn noen gang at vi er oppmerksomme på de styrkene vi har tilgjengelig i vanskelige situasjoner.

Vi håper at Styrkefinner kan være et hjelpemiddel for nettopp dette - et bidrag til å øke oppmerksomhet på styrker og å starte styrkebaserte samtaler.

Inne på siden kan du gjøre øvelser som hjelper deg finne dine styrker og se forslag til øvelser som hjelper deg bruke styrkene dine på nye måter! På veien ut kan du kjøpe med deg en kortstokk :-)

Nettsiden er Utviklet og designet av Kim-André Nikolaisen fra Techup. Vi anbefaler alle som ønsker å utvikle egen nettside om å kontakte Techup

Nettsiden er Utviklet og designet av Kim-André Nikolaisen fra Techup. Vi anbefaler alle som ønsker å utvikle egen nettside om å kontakte Techup

Følg oss
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page