top of page

Catalysts mentorprogram med Høegh

Selv om korona har satt sine begrensninger for livene vi pleier å leve, har ikke pandemien begrenset folks ønske om å bygge relasjoner, og lære om seg selv og andre. Selskapene Høegh Eiendom, LNG og Autoliners ønsket å skape muligheter for deres ansatte å være med på noe litt utenom den vanlige driften, og muliggjorde derfor et samarbeid mellom dem og Catalysts. Ledet an av Trine Reinertsen rekrutterte Høegh ti motiverte, spente og kloke ansatte til å være med på en vår som mentorer for ungdom på videregående i Oslo.


Fra februar til juni har ti mentorpar møttes for å bli kjent, utforske styrker og dele erfaringer med hverandre.Lansering på Deichman Bjørvika


Det er mye som skjer i første møte mellom to mennesker. Nerver og forventninger møter invitasjoner til kontakt og oppdagelse av felles interesser. I første mentormøte brukte deltakerne tid på å bli kjent med hverandre, sette rammene for relasjonen og snakke om hva de begge ønsket å få ut av tiden sammen i programmet.


Ungdommene i programmet hadde alle ulike motivasjoner for å bli med, men felles var at de ønsket en person de kunne snakke med, en person som hadde tid og oppmerksomhet til å reflektere sammen med dem om tanker og valg de sto ovenfor.


En mentee ønsket å bygge en sosial relasjon der hun kunne bli kjent med Norge, en annen mentee hadde klare tanker om hvordan mekanikk og bildesign skulle bli en del av hans fremtid. En mentee kjente til sin styrke som skoleflink pedagog og ville utforske hvordan hun kunne sette opp sin egen virksomhet for å undervise andre. Flere menteer hadde også sterke kreative uttrykk, og ønsket noen å dele dem meg. Og så var det noen som ikke helt visste hva de ville, men de var sikre på at det ville være nyttig å ha noen å snakke med.


“Hver gang jeg snakker med Stian (mentor) så får jeg energi - jeg vil gjøre mer. Han kan mye” Ammar, 18 år - mentee

Tre menteer har fått seg jobb i løpet av våren, og alle har jobbet med mestring, styrker og planer for fremtiden.

Korona Curveball

Hvem var det ikke som håpet på gjenåpning og møter med mange mennesker? I mentorprogrammet hadde vi planlagt fellesmøter hos Høegh med alle deltakere, men i stedet tok mentorparene utfordringen og møttes på tomannshånd, enten på tur i nærområder eller på en av de mange skjermalternativene vil alle er blitt bedre kjent med i tiden som har gått. “Jeg synes jo korona har ødelagt litt - vi har jo ikke fått møttes slik jeg hadde tenkt”, sa en mentor.


Til tross for at mentorprogrammet ble annerledes enn det mange forestilte seg, har viljen vært stor til å gjennomføre programmet og få møtene til å fungere. Programmet var formelt ferdig i begynnelsen av juni, med avslutning både i park, på Deichman og skjerm. 6 av 10 par ønsker å fortsette relasjonen, både gjennom møter, på sosiale medier og på telefon.


Vi takker alle deltakerne for tiden de har brukt på å gi av seg selv, og ønsker alle en god sommer.


Comments


Følg oss
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page