top of page

Catalysts workshop om styrker

Styrker er et viktig fokusområde i Catalysts mentoringmetodikk. Gjennom programmet blir mentorer og mentees kjent med hva styrker er, og hvordan man har samtaler og setter mål bygget på styrkene som mentorparet sammen identifiserer. Men styrkeperspektivet har relevans innenfor alle områder der samarbeid og målrettet utvikling finner sted.


Vi ønsker derfor å spre kunnskap om verdien av et styrkebasert tankesett til flere og har utviklet en workshop om hvordan man blir mer bevisst sine styrker og hvordan man kan anvende dem i sammenheng med andre.


I utarbeidelsen av denne workshopen har vi inkludert aktiviteter som lenge har vært del av mentorprogrammene våre og som vi vet gir trygghet og tillit i relasjoner og hjelper deltakere identifisere og reflektere over styrker. Vi har også lagt til nye og spennende verktøy; blant annet Daniel Ofmans Kjernekvadrantmodell som ser på hvordan ulike styrker er relatert til hverandre og hva man kan gjøre mer av for å forbedre samspill i relasjoner eller team.


I samarbeid med YARA, gjennomførte vi workshopen med deltakere i deres summer internship program. Et fokusområde i samlingen var hvordan de kunne bidra til verdiskapning i Yara gjennom å identifisere utviklingsområder og anvende egne styrker strategisk inn mot disse. Vi fikk gode tilbakemeldinger! 70% var fornøyd med workshopen. Og som følge av det de hadde lært oppga 55% av deltakerne at de i stor grad ville bruke sine styrker på en mer bevisst måte hos YARA fremover.


Det motiverer oss til å fortsette å snakke om styrker!

Comments


Følg oss
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page