top of page

Inkludering, mentoring og dugnadsånden!

Dugnadsånden er sterk og trendy i Norge, i hvert fall når en leser hva bergensartisten Sondre Lerche beskriver i magasinet Rolling Stone i august 2020.

"We have this word in Norwegian — dugnad — and it describes this sort of community-based activity where everybody gets together, and you have a day where everyone just joins forces to do things that are for the greater good."

Regjeringen har lansert noe de kaller inkluderingsdugnaden, en tiltakspakke som skal inkludere de som står utenfor arbeid. Tanken er god, men foreløpig omfatter pakken for få, og effekten er ennå usikker. Erfaringsmessig ser vi at det finnes grupper som ikke omfattes av disse ordningene. Høyt utdannede med minoritetsbakgrunn har lengre vei inn i arbeidslivet enn det utdanningen deres skulle tilsi. Etnisk mangfold i arbeidslivet har lenge vært et viktig tema, men det har skjedd overaskende lite hvis man ser på arbeidsledigheten blant ikke-vestlige innvandrere. Ledighetsgapet har nemlig ikke endret seg stort siden 1997 og nivået er tre til fire ganger høyere blant denne gruppen enn blant majoritetsbefolkningen. Både i utdanning og ansettelsesprosesser opplever minoriteter å bli forskjellsbehandlet på bakgrunn av deres etnisitet. Inkludering i arbeidslivet trenger ikke komme fra regjeringshold, det kan like gjerne komme fra arbeidslivet selv. Men da trenger vi arbeidsgivere med på laget.


Vårdugnaden er en plikt vi tar på alvor. Når snøen har smeltet og plantene begynner å sette i vekst om våren, da ser man det aller best. I bakgårder og hyggelige brosteinlagte Bergensmug. Kosting, raking, klipping og kasting. Vi gjør jobben, selv om mange av oss gjerne skulle sluppet. Når det kommer til inkludering, mener 9 av 10 i befolkningen at innvandrere bør har samme mulighet til arbeid som andre (Strøm, 2019). Holdningene er gode, og våren har vart en stund. Det er på tide å kjøre dugnad.

Dette er en dugnad som gagner oss alle. Et inkluderende arbeidsliv gir store sosiale og økonomiske gevinster, og flere studier peker på verdien av å ha mangfoldige arbeidsmiljø og team (kilde). En undersøkelse fra 2018 av mer enn 1000 selskap fra 12 ulike land viste at de mest innbringende selskapene hadde et langt større mangfold av kjønn og etnisitet. Har bergenske arbeidsgivere råd til å la være å rekruttere minoriteter? «Der alle tenker likt er det ingen som tenker særlig mye» sa journalisten Walter Lippmann. Vi tror arbeidsgivere går glipp av mye innovasjon og gründervirksomhet ved å kun rekruttere i et begrenset utvalg av kandidater.


En rekke intervjuer Dagens Næringsliv har gjort av arbeidsgivere i Norge (DN.no) avdekket at valg om ansettelse gjøres på bakgrunn av generaliseringer fra svært begrenset erfaring. De som ikke har erfaring, baserer seg gjerne på antakelser og stereotypier om at ansettelser av minoriteter er forbundet med stor usikkerhet (DN.no). Dette er en vurdering av risiko som ikke er proporsjonal med kunnskapen vi har om mangfold og jobb.

For å endre de strukturene som bidrar til diskriminering, kreves det arbeidsgivere som ansetter folk med relevant kompetanse uansett hvor i verden de kommer fra.

Her ser det ut til at Oslo ligger foran. Mange innvandrere forteller at de opplever det som lettere å få jobb i Oslo, og en spørreundersøkelse utført av Finans Norge i 2018 avdekket systematiske forskjeller i rapportert grad av mangfold mellom bedrifter i Oslo og bedrifter i resten av landet. Blant bedrifter med hovedsete i Oslo, svarte 60% at mangfoldet i bedriften var stort, mens blant bedrifter fra resten av landet svarte 70% at de ikke hadde stort mangfold. Hvorfor er ikke arbeidslivet i Bergen like mangfoldig? Bergen er en internasjonal by med en mangfoldig befolkning, svært mange kommer her for å studere, for å bo og for å oppleve de 231 dagene med nedbør. Å oppleve å bli ekskludert fra arbeidslivet etter endt utdanning trenger ikke være en del av den bergenske opplevelsen. For å sitere Sondre Lerche: «Å forene krefter for å gjøre det beste for fellesskapet» høres ut som en bergensk kjerneverdi. Vi ønsker å oppfordre også Bergen sine arbeidsgivere til å delta i dugnaden om å få flere ut i arbeid. Noen arbeidsgivere tar skritt for å endre dette og vi tror det det finnes en stor andel av disse arbeidsgiverne i byen vår. Utfordringene er å finne de og starte et fruktbart samarbeid.

Denne høsten samarbeider Fretex og Catalysts om å tilby Styrket til Arbeid i Bergen for andre gang, et 6 måneders kombinert mentor- og karriereveiledningsprogram for jobbsøkere med annen etnisk bakgrunn. Med dette prosjektet ønsker vi å bruke vår kompetanse innen mentoring og karriereveiledning til å gi høyt utdannede personer med minoritetsbakgrunn i Bergen tilgang til relevant arbeid. Deltakerne følges opp av en karriereveileder og en mentor med liknende faglig bakgrunn. Mentorer støtter deltakerne i jobbsøkeprosessen og bruker sin erfaring og nettverk for å åpne dører inn i arbeidslivet.


Vi ser verdien av kompetansen som personer med høyere utdanning tar med seg til Norge og oppfordrer Bergensere å gjøre det samme, for eksempel ved å delta som mentor i programmet.

Catalysts er en mentororganisasjon som driver mentorprogram for flere flerkulturelle målgrupper, med mål om å skape et mer inkluderende samfunn og arbeidsliv. Fretex er en stor sosial aktør som har bygget opp kompetanse over lang tid og har mye erfaring med inkluderende arbeid.

Comments


Følg oss
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page