top of page

Vi starter Styrket til Arbeid 2021/2022!

Dette programmet retter seg mot personer med flerkulturell bakgrunn og høyere utdanning, som ikke har funnet en relevant jobb. Vi ønsker å styrke individer mot et arbeidsliv innen deres faglige kompetanse.


"Jeg elsket å snakke med mentoren min! Han var alltid rolig og hadde svar på alle spørsmålene jeg spurte. Det gjorde meg mer motivert for jobb."

Deltakere i programmet får tilgang til profesjonell karriereveiledning og hjelp til å finne en mentor i en bedrift som er relevant for deres fagbakgrunn. Med denne kombinasjonen får man hjelp til å kartlegge egne styrker og ønsker. Samtidig danner du man en relasjon med en mentor, slik at man får relevant informasjon om arbeidsmarkedet innen ønsket fagfelt. Dette er også en flott arena for å bli kjent med andre kandidater og utvide sitt eget nettverk i arbeidsmarkedet.


Prosjektet Styrket til Arbeid har hittil blitt kjørt i Oslo 2019 og i Bergen 2020, og skal i år startes opp i både Oslo og Bergen denne høsten. Men for å ha to nye suksessrike program er vi avhengige av å rekruttere personer med god kunnskap innen sitt fagfelt som mentorer.

Dette er en dugnad som gagner oss alle. Et inkluderende arbeidsliv gir store sosiale og økonomiske gevinster, og flere studier peker på verdien av å ha mangfoldige arbeidsmiljø og team (kilde). En undersøkelse fra 2018 av mer enn 1000 selskap fra 12 ulike land viste at de mest innbringende selskapene hadde et langt større mangfold av kjønn og etnisitet. Har bergenske arbeidsgivere råd til å la være å rekruttere minoriteter? Vi tror arbeidsgivere går glipp av mye innovasjon og gründervirksomhet ved å kun rekruttere i et begrenset utvalg av kandidater.


For mange som ankommer Norge med høyere utdannelse i bagasjen er veien til relevant arbeid lang. Så hva skal til for at unge innvandrere med høyere utdanning holder ut jobben med å få jobb? Det spesielle med dette mentorprogrammet er at det tar på alvor deltakernes behov for bistand i å manøvrere rundt i et fremmed arbeidsmarked, med andre koder og regler enn de kan være vant til fra hjemlandet. Gjennom programmet får jobbsøkerne tilgang til hver sin næringslivsmentor, som de både får støtte av, og deler sin kunnskap med. Videre får de karriereveiledning, tilgang til et omfattende nettverk, bistand til praktisk jobbsøk og støtte til jobbutvikling.

Ressurssterke innvandrere med formell kompetanse på plass opplever gjerne et behov for å tilpasse sin kompetanse til det norske markedet gjennom etter- og videreutdannelse som er spesielt vanskelig uten nettverk og veiledning. Begrensede norsk-kunnskaper er like fullt hovedgrunnen til at mange finner seg stående utenfor relevant arbeid.


Meld deg på som mentor her
Kommentarer


Følg oss
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page