top of page

Besøk av Kronprins Haakon

Besøk av Kronprins Haakon
Copy of DSC_4947 (1).jpg

Mandag den. 9 mars var vi heldige og få besøk av selveste Kronprins Haakon, noe som var en fin erfaring både for oss og for våre flotte ungdommer. Programmet for besøket bestod av en innsikt i Catalysts bakgrunn og forankring med gründer og daglig leder Lisa Cooper. Deretter fikk våre flotte ungdommer ta til ordet. Vi hadde ungdommer fra våre program som fortalte sin historie, som leste opp dikt og som sang. De fortalte om sine erfaringer med mentor og med programmet. Her er en liten smakebit fra besøket

Styrket til Arbeid

Styrket til arbeid

IMG_8899.JPG

For mange som ankommer Norge med høyere utdannelse i bagasjen er veien til relevant arbeid lang. Så hva skal til for at unge innvandrere med høyere utdanning holder ut jobben med å få jobb? Styrket til arbeid er et mentorprogram i samarbeid mellom Catalysts og Fretex, deltakeren vil få en karriereveileder og en mentor som vil hjelpe deg på veien mot en arbeidsplass. 

Karriereveilederen vil jobbe med deltaker for å identifiser styrker og hjelpe mot deres mål. Mentor vil være personlig matchet med deltakeren, vil være nysgjerrig på deres kunnskap og vil dele relevant erfaring fra arbeidslivet sitt i Norge.

Det spesielle med dette mentorprogrammet er at det tar på alvor deltakernes behov for bistand i å manøvrere rundt i et fremmed arbeidsmarked, med andre koder og regler enn de kan være vant til fra hjemlandet. Gjennom programmet får jobbsøkerne tilgang til hver sin næringslivsmentor, som de både får støtte av, og deler sin kunnskap med. Videre får de karriereveiledning, tilgang til et omfattende nettverk, bistand til praktisk jobbsøk og støtte til jobbutvikling.

Ressurssterke innvandrere med formell kompetanse på plass opplever gjerne et behov for å tilpasse sin kompetanse til det norske markedet gjennom etter- og videreutdannelse som er spesielt vanskelig uten nettverk og veiledning. Begrensede norsk-kunnskaper er like fullt hovedgrunnen til at mange finner seg stående utenfor relevant arbeid.

Programmet har tidligere vært en suksess i Oslo, og kjøres i 2020 i Bergen. 

Resiliency @ Work

Resiliency @ Work

A44Q7232(1).jpg

Siden 2017 har Catalysts vært en partner i forskningsprosjektet "Resiliency @ Work: by and for young people" (NFR #269438). Det treårige prosjektet har vært et aktivt samarbeid for å finne hvordan vi kan best styrke ungdom i å nå sine mål. For Catalysts er kontinuerlig samarbeid med gode forskere en viktig nøkkel til å dokumentere vår effekt og plassere vårt arbeid i forskningslitteratur og kontekster forbi vår egen organisasjon.

Et av hovedmålene med prosjektet er å styrke sosial kapital, som er assosiert med høyere sysselsetting, utdanning og bedre helse. Sammen med forskere og ungdommene i våre program har vi utviklet en sikker digital plattform som kombinerer tre hovedkomponenter: mentoring, verktøykasse med fokus på egne ressurser og mestring, samt et forum hvor ungdom kan kommunisere på en sikker og trygg måte.

Plattformen har forent forskning på eHelse, brukersentrert utvikling og et mål om å fremme kontakt med og forbindelser til en mentor. Ungdommene i programmet har vært en viktig del av utviklingen, og har bidratt med sin kompetanse, erfaring og meninger om hva som fungerer og hva som ikke fungerer like godt.

Prosjektet har blitt ledet av Avdeling for Digital Helseforskning (DIG) ved Oslo Universitetssykehus og er i sin sluttfase under ledelse av Dr Rebecca Radlick ved NORCE-Samfunn. Prosjektets samarbeidspartnere er Fretex, NAV, Nasjonalt senter for e-Helseforskning og Halmstad Universitet i Sverige.

Catalysts jobber fortsatt med videreutviklingen av den digitale plattformen, nå også som Catalysts Technologies, og jobber aktivt for å bruke vår teknologi til å skape et mer inkluderende samfunn.

Konklusjonene fra forskningsprosjektet vil bli delt på vår konferanse 3. desember ved Ullevål Stadion.

Prosjektet er muliggjort og finansiert av Norsk Forskningsråd.

bottom of page